SEMINÁŘE


SEMINÁŘ ENERGIE PRO

ŽIVOT I PRÁCI 

Důležitý prostor pro zastavení a zamyšlení. Žijeme v době, ve které jeden náročný úkol střídá druhý. Je nezbytné se naučit skutečně správně odpočívat a získávat energii. Seminář během, kterého získáte inspiraci pro skutečný relax a uvolnění. Techniky, které navazují na východní učení, ale jsou upraveny pro moderního člověka a díky nim dokážete předejít syndromu vyhoření. Meditace, vizualizace, dýchání, ale i další důležité prožitky těla. Navíc odhalíme vlastní vzorce co nám energii bere, co nám ji naopak dodává a podíváme se na vlastní rytmus.

„Umění odpočinku je součástí umění práce.“ John Steinbeck


PSYCHOLOGIE REKLAMY A MARKETINGU

Seminář, na kterém se budeme bavit o tom, jak lidé uvažují při koupi produktů. Například o tom co nás vede k tomu, že skutečně nakupujeme. Nebo o tom jestli jsou naše rozhodnutí o koupi produktů racionální, případně jakou mají sílu emoce při nakupování. Zajímavostí může mít vliv našich smyslů na nákupní chování. Můžeme se spolu podívat do podvědomé procesy sebe i svých zákazníků a lépe tak pochopit, jak komunikovat se zákazníky.

„Marketing je mocný. Užívejte jej moudře.“  Seth Godin PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

Seminář zaměřený na prodejní dovednosti. Obchodu se věnuji víc než 20 let. Za tuto dobu jsem si uvědomila, že mnoho věcí se změnilo, ale zároveň některé zůstávají stále stejné. Dobrý obchodník umí naslouchat, klást správné otázky, dokáže být empatický, užívá si obchodní schůzku, vytváří dobré prostředí pro obchod a dokáže obchod uzavřít. A nejen to. Obchodník dnes víc než obchod dělá skutečné poradenství. A jen díky tomu je opravdu úspěšným.

“Jsou to schopnosti, ne neschopnosti, co se počítá.”
Peter DruckerVEDENÍ OBCHODNÍHO TÝMU

Seminář určený pro vedoucí obchodních týmů. Má dlouholetá praxe mě přivedla k pochopení, že nestačí lidi kontrolovat, odměňovat a trestat. Úspěšný manažer se dnes stává lídrem. Inspiruje lidi, důvěřuje, motivuje a dosahuje výsledků pomocí empatie, správné zpětné vazby, nalezení silných stránek a jejich rozvojem. Uvědomuje si, že výsledky dosáhne jen se spokojeným týmem, kterého je součástí.

“Nejobvyklejší zdroj chyb v rozhodnutí manažerů je důraz na nalezení správné odpovědi místo správné otázky.”
Peter DruckerMANAŽERSKÉ MINIMUM

Seminář, nejen o standardních úkolech manažera. Dnes už nestačí jen lidi kontrolovat, odměňovat
a trestat. Úspěšný manažer se stává lídrem. Inspiruje lidi, důvěřuje, motivuje a dosahuje výsledků pomocí empatie, správné zpětné vazby, spolupráce. Ve svých lidech objevuje skrytý potenciál, který společně rozvíjí. Uvědomuje si, že dobré výsledky dosáhne snadněji a lépe se spokojeným týmem, kterého je součástí.
Seminář určený pro všechny, kteří nepracují sami, ale ke své práci potřebují tým. Zároveň chtějí i s týmem fungovat efektivněji, lépe komunikovat, prožívat méně stresových okamžiků a víc si spolupráci užívat. 

„Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“ Tomáš BaťaPOZITIVNÍ PSYCHOLOGIE ANEB RADOSTNĚJŠÍ V ŽIVOTĚ

Speciální den, ve kterém se podíváme na náš život novým pohledem. Seminář jako zastavení a zamyšlení nad vlastním životem a naučenými stereotypy. Několik praktických technik, jak můžeme svůj život obohatit a přes zažité těžké chvíle prožívat více radosti, spokojenosti a štěstí.

Mnoho z nás se ve svém životě zaměřuje na negativní aspekty života, na problémy a jak se jich zbavit. Rovněž na vlastní nedostatky, slabé stránky a nedůležité činnosti. Často nás víc trápí budoucnost než současnost.

Díky interaktivním cvičením můžete své nastavení změnit a začít se vědomě radovat z prožitých chvil a užívat si více přítomnosti. Můžete tak do života dostat nejen více radosti, ale i smyslu, důvěry a posílit svou vlastní odolnost.

„Žijete jenom jednou. Tak by to měla být zábava.“ Coco Chanel 

 POZITIVNÍ INTELIGENCE JAKO CESTA K RŮSTU

Žijeme v době, kdy je téměř všechno možné. Po očku sledujeme svůj život a srovnáváme ho s životy ostatních. Někdy máme pocit, že jiní lidé mají jednoduše lepší život. Víc se jim daří, jsou spokojenější, možná i víc vydělávají, mají lepší vztahy, dosahují různých svých cílů. Zejména v době sociálních médií můžeme cizí úspěch pozorovat téměř každý den. Málokdy se však zastavíme a uvědomíme si, že i my můžeme žít mnohem radostněji. I my můžeme začít u sebe. Můžeme objevit vlastní vnitřní bloky, které nám radost, hojnost či cokoli jiného blokují. Jediné totiž co můžeme skutečně ovlivnit je naše vlastní hlava a myšlenky. A ty jsou skutečně zodpovědné za naše pocity, rozhodnutí a jednání.

Můžeme zaměřit pozornost tam, kde je to skutečně užitečné. Seminář, který vás přivede k vašemu vnitřnímu dialogu, který vás blokuje a pomůže vám rozvinout nové mozkové “svaly”. Ty vám pomůžou dosáhnout osobního naplnění i vyššího pracovního výkonu.

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“   Arthur C. Clarke

 POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE II.

Seminář volně navazuje na seminář Pozitivní psychologie aneb radostnější v životě. Tentokrát se podíváme nejen na pozitivní emoce a vztahy, ale jak vše vylepšit a kultitovat v pracovním prostředí. 

Jak to udělat, abychom se v práci cítili dobře a mimo pohody, podávali výkon jednoduše v souladu s naší přirozeností a silnými stránkami.

Naučíte se, jak vnést do svých činností smysluplnost, ale také jak co nejvíce prožívat stavy flow, které jsou užitečným zdrojem energie i radosti ve vašem životě. 

Ale nejen to. 

Vyzkoušíte si některá cvičení, které můžete používat ve svém běžném osobním i pracovním životě. Na svůj výkon se totiž můžete připravovat i mentálně. Stejně jako špičkoví sportovci. 

„Všichni silní lidé milují život.“ Jan NerudaPOZITIVNÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY

Seminář, na kterém se podíváme na vedení lidí z pohledu pozitivní psychologie. Nejnovější trendy, které jsou podpořeny odbornými výzkumy. Dnes už totiž nestačí jen lidi úkolovat, motivovat a kontrolovat. Pro svou práci potřebují jiné zázemí než tomu bylo v minulosti. 

Mimo jiné získáte odpovědi na otázky: 

Proč je dobré, aby lidé v práci prožívali radostné okamžiky? 

Jakým způsobem emoce ovlivňují výkon? 

Jak souvisí pohoda s výkonem? 

Jak to udělat, aby lidi práce bavila a byli v ní spokojení? 

Ale nejen to. 

Na semináři se budeme bavit i o tom, jak podporovat stavy maximální výkonnosti.

„Když se vítěz rozhodne, co by mělo být, to se stane. Úspěch není snadný, ale stojí za to.“ Steve Yager

 CESTA KE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI

Seminář, který je zaměřený na zvýšení odolnosti v našem běžném životě. Každodenní stres zatěžuje náš organismus a v některých případech způsobuje vyčerpání, které může vést až k syndromu vyhoření nebo jiným psychickým nemocem. Během dne budeme mluvit také o tom, jak se vypořádat s konflikty, problémy, frustrací, těžkostmi a běžnou traumatickou situací.

Den, při kterém se podíváme na to jak přijmout událost, kterou nemůžeme ovlivnit, zvládat těžké životní situace a ukončit nevyhnutelné. Poznáte své vlastní zvládací strategie a dokážete si zajistit potřebné zdroje.

Zážitkový seminář, který je cestou, jak poznat sám sebe prostřednictvím cvičení a posílit vlastní odolnost. Je vhodný pro všechny, kteří prožívají náročné životní situace, řeší problémy, konflikty, rozchody.

„Střílím. Neproměním 100 % všech střel. Ale když vím, že proměním každou 10. střelu, střílím desetkrát víc.“ Wayne Gretzky

 


E-MAIL MARKETING

Většinu mého pracovního života jsem komunikovala se zákazníky tváří v tvář. V posledních několika letech, jsem si ověřila, že je možné se zákazníky komunikovat i moderní cestou. E-mail marketing jako cesta k zákazníkovi a moderní způsob budování důvěry a vztahu se zákazníkem. Důležité je však vědět, jak na to. Několik principů a praktických návodů, jak využít e-mail marketing ve své prodejní cestě a být v této komunikaci úspěšnými.

“Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná.”
A.M. Lindbergh


ŽENSKÝ TIMEMANAGEMENT
seminář pro ženy

Netradiční seminář pro ženy ve vedoucích pozicích. Seminář, který nás postaví před základní otázku, jak naše tělo ovlivňuje pracovní výkon, naše zdraví i spokojenost. Zamyšlení nad sebou, svým tělem, nás povede k prohloubení empatie, porozumění sobě samé a také ke zvýšení výkonu. Abychom mohly svou práci vykonávat úspěšně, cítit se dobře a správně plánovat, je důležité sladit vnitřní požadavky s pracovními nároky. Jen tak můžeme být dlouhodobě výkonné, zdravé a spokojené.

“Návyky uvažování nemusejí trvat navěky. Jedním z nejvýznamnějších zjištění psychologie za posledních dvacet let je, že lidé se mohou rozhodnout, jakým způsobem budou uvažovat.”
Martin Seligman


KONEC JAKO NOVÝ ZAČÁTEK

Změna v našich životech přinášející konce a zároveň nové začátky. Každý z nás v životě prožívá okamžiky, kdy je užitečné některou část života pustit, nechat být a uvolnit prostor pro něco nového. Může se to týkat práce, vztahů, projektů, ale i nedokončených osobních či pracovních úkolů. Často lpíme na minulosti a neuvolňujeme se tak lepším a novým zážitkům, vztahům, pracovním příležitostem. Bráníme se změnám, udržujeme nefunkční procesy, ale i vztahy. Je užitečné se zastavit a pustit do našich životů nový svěží dech. Seminář jako skvělý čas pro zamyšlení nad konkrétní životní či pracovní situací, ve které právě nyní jste nebo která Vás blokuje z minulosti. Zamyslet se, dát si dostatek času na jakousi inventuru. Uvědomit si, kde sami sebe svým setrváváním limitujete.

„Každý začátek je následkem něčeho. Každý začátek něco ukončuje.“

Paul Valéry


ABY MOZEK SPRÁVNĚ FUNGOVAL

Seminář jako zastavení a zamyšlení nad mozkem. Mozek jako klíč k úspěchu, dobrým pracovním vztahům a efektivnímu výkonu. Praktické doporučení a techniky, jak zefektivnit fungování mozku, objevit vlastní bloky. Objasnění dopadu nevhodných potravin na náš mozek a soustředění.  Zaměření na zlepšení životního stylu a stravování směrem k lepšímu zdraví a výkonu, zejména ve vypjatém pracovním i osobním období. Aktuální trendy z oblasti pozitivní psychologie a nutričního poradenství díky kterým bude nejen práce snadnější. 

„Svět má tak úzké obzory, a mozek nekonečné možnosti.“

Friedrich Schiller


KOUZLO BALI SE SEBEPOZNÁNÍM

Kombinace poznávacího a pobytového zájezdu se sebepoznáním a odpočinkem. Možnost cestovat individuálně nebo i ve skupině. Ať už pracovní či osobní. Zajímavá příležitost posílit tým či jen sebe. Zastavit se, zrelaxovat, dopřát si potřebný odstup od běžných činností. Čas potřebný pro sebe. Bali s jeho silnou duchovní energii nás dokáže skutečně zpomalit a zpřítomnit. A nejen to. Všudepřítomná pohoda v nás vyvolá pocit, že je všechno naprosto v pořádku a harmonii.

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky, hlavně k sobě samému…“ Jan Werich


SRÍ LANKA A MALEDIVY 

energie pro život i práci

Speciální seminář na unikátním místě. Prostor pro sebe, zastavení, zpomalení, pochopení co je pro Vás v životě důležité. Přijetí vlastního životního příběhu. Umění pustit ze svého života nefunkční vzorce, vztahy, práci. Posílení sebedůvěry, sebeúcty. Pochopení, jak využívat své emoce. Hospodaření s fyzickou i psychickou energií. Energii do dalšího života. Tento seminář vedu s Jitkou Ševčíkovou. 

„Připadá mi, že nejradostnější chvílí v lidském životě je odjezd do neznámých zemí.“ Richard Burton


SEMINÁŘ, TEAMBUILDING
NA NETRADIČNÍM MÍSTĚ

Miluji cestování a vnímám ho jako velkou příležitost se v neznámém prostředí lépe poznat. Individuálně připravím seminář nebo teambuilding na míru, na speciálně zvoleném místě. Vybírat je možné z evropských destinací, ale rovněž ze vzdálenějších, například Bali či Srí Lanka. Předem je však nutná konzultace, při které společně probereme cíle a možnosti.

“Někdo si myslí, že silnými nás dělá výdrž, ale někdy je to schopnost uvolnění.”
Hermann Hesse

Máte-li zájem o přípravu semináře na míru, napište.

10 DNÍ SEBEPOZNÁNÍM TVOŘÍM SVOU BUDOUCNOST - EBOOK ZDARMA

Ebook, díky kterému si uvědomíte, že máte své sny, úžasné dary, schopnosti a můžete díky změně některých postojů změnit svou budoucnost. Pochopíte, že máte vše ve svých rukou!