SEMINÁŘE


SRÍ LANKA A MALEDIVY 

energie pro život i práci

Speciální seminář na unikátním místě. Prostor pro sebe, zastavení, zpomalení, pochopení co je pro Vás v životě důležité. Přijetí vlastního životního příběhu. Umění pustit ze svého života nefunkční vzorce, vztahy, práci. Posílení sebedůvěry, sebeúcty. Pochopení, jak využívat své emoce. Hospodaření s fyzickou i psychickou energií. Energii do dalšího života. Tento seminář vedu s Jitkou Ševčíkovou. 

„Připadá mi, že nejradostnější chvílí v lidském životě je odjezd do neznámých zemí.“ Richard Burton


KOUZLO BALI SE SEBEPOZNÁNÍM

Kombinace poznávacího a pobytového zájezdu se sebepoznáním a odpočinkem. Možnost cestovat individuálně nebo i ve skupině. Ať už pracovní či osobní. Zajímavá příležitost posílit tým či jen sebe. Zastavit se, zrelaxovat, dopřát si potřebný odstup od běžných činností. Čas potřebný pro sebe. Bali s jeho silnou duchovní energii nás dokáže skutečně zpomalit a zpřítomnit. A nejen to. Všudepřítomná pohoda v nás vyvolá pocit, že je všechno naprosto v pořádku a harmonii.

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky, hlavně k sobě samému…“ Jan Werich


SEMINÁŘ ENERGIE PRO

ŽIVOT I PRÁCI 

Důležitý prostor pro zastavení a zamyšlení. Žijeme v době, ve které jeden náročný úkol střídá druhý. Je nezbytné se naučit skutečně správně odpočívat a získávat energii. Seminář během, kterého získáte inspiraci pro skutečný relax a uvolnění. Techniky, které navazují na východní učení, ale jsou upraveny pro moderního člověka a díky nim dokážete předejít syndromu vyhoření. Meditace, vizualizace, dýchání, ale i další důležité prožitky těla. Navíc odhalíme vlastní vzorce co nám energii bere, co nám ji naopak dodává a podíváme se na vlastní rytmus.

„Umění odpočinku je součástí umění práce.“ John Steinbeck


PSYCHOLOGIE REKLAMY A MARKETINGU

Seminář, na kterém se budeme bavit o tom, jak lidé uvažují při koupi produktů. Například o tom co nás vede k tomu, že skutečně nakupujeme. Nebo o tom jestli jsou naše rozhodnutí o koupi produktů racionální, případně jakou mají sílu emoce při nakupování. Zajímavostí může mít vliv našich smyslů na nákupní chování. Můžeme se spolu podívat do podvědomé procesy sebe i svých zákazníků a lépe tak pochopit, jak komunikovat se zákazníky.

„Marketing je mocný. Užívejte jej moudře.“  Seth Godin 


PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

Seminář zaměřený na prodejní dovednosti. Obchodu se věnuji víc než 20 let. Za tuto dobu jsem si uvědomila, že mnoho věcí se změnilo, ale zároveň některé zůstávají stále stejné. Dobrý obchodník umí naslouchat, klást správné otázky, dokáže být empatický, užívá si obchodní schůzku, vytváří dobré prostředí pro obchod a dokáže obchod uzavřít. A nejen to. Obchodník dnes víc než obchod dělá skutečné poradenství. A jen díky tomu je opravdu úspěšným.

“Jsou to schopnosti, ne neschopnosti, co se počítá.”
Peter Drucker


VEDENÍ OBCHODNÍHO TÝMU

Seminář určený pro vedoucí obchodních týmů. Má dlouholetá praxe mě přivedla k pochopení, že nestačí lidi kontrolovat, odměňovat a trestat. Úspěšný manažer se dnes stává lídrem. Inspiruje lidi, důvěřuje, motivuje a dosahuje výsledků pomocí empatie, správné zpětné vazby, nalezení silných stránek a jejich rozvojem. Uvědomuje si, že výsledky dosáhne jen se spokojeným týmem, kterého je součástí.

“Nejobvyklejší zdroj chyb v rozhodnutí manažerů je důraz na nalezení správné odpovědi místo správné otázky.”
Peter Drucker


E-MAIL MARKETING

Většinu mého pracovního života jsem komunikovala se zákazníky tváří v tvář. V posledních několika letech, jsem si ověřila, že je možné se zákazníky komunikovat i moderní cestou. E-mail marketing jako cesta k zákazníkovi a moderní způsob budování důvěry a vztahu se zákazníkem. Důležité je však vědět, jak na to. Několik principů a praktických návodů, jak využít e-mail marketing ve své prodejní cestě a být v této komunikaci úspěšnými.

“Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná.”
A.M. Lindbergh


ŽENSKÝ TIMEMANAGEMENT
seminář pro ženy

Netradiční seminář pro ženy ve vedoucích pozicích. Seminář, který nás postaví před základní otázku, jak naše tělo ovlivňuje pracovní výkon, naše zdraví i spokojenost. Zamyšlení nad sebou, svým tělem, nás povede k prohloubení empatie, porozumění sobě samé a také ke zvýšení výkonu. Abychom mohly svou práci vykonávat úspěšně, cítit se dobře a správně plánovat, je důležité sladit vnitřní požadavky s pracovními nároky. Jen tak můžeme být dlouhodobě výkonné, zdravé a spokojené.

“Návyky uvažování nemusejí trvat navěky. Jedním z nejvýznamnějších zjištění psychologie za posledních dvacet let je, že lidé se mohou rozhodnout, jakým způsobem budou uvažovat.”
Martin Seligman


KONEC JAKO NOVÝ ZAČÁTEK

Změna v našich životech přinášející konce a zároveň nové začátky. Každý z nás v životě prožívá okamžiky, kdy je užitečné některou část života pustit, nechat být a uvolnit prostor pro něco nového. Může se to týkat práce, vztahů, projektů, ale i nedokončených osobních či pracovních úkolů. Často lpíme na minulosti a neuvolňujeme se tak lepším a novým zážitkům, vztahům, pracovním příležitostem. Bráníme se změnám, udržujeme nefunkční procesy, ale i vztahy. Je užitečné se zastavit a pustit do našich životů nový svěží dech. Seminář jako skvělý čas pro zamyšlení nad konkrétní životní či pracovní situací, ve které právě nyní jste nebo která Vás blokuje z minulosti. Zamyslet se, dát si dostatek času na jakousi inventuru. Uvědomit si, kde sami sebe svým setrváváním limitujete.

„Každý začátek je následkem něčeho. Každý začátek něco ukončuje.“

Paul Valéry


SEMINÁŘ, TEAMBUILDING
NA NETRADIČNÍM MÍSTĚ

Miluji cestování a vnímám ho jako velkou příležitost se v neznámém prostředí lépe poznat. Individuálně připravím seminář nebo teambuilding na míru, na speciálně zvoleném místě. Vybírat je možné z evropských destinací, ale rovněž ze vzdálenějších, například Bali či Srí Lanka. Předem je však nutná konzultace, při které společně probereme cíle a možnosti.

“Někdo si myslí, že silnými nás dělá výdrž, ale někdy je to schopnost uvolnění.”
Hermann Hesse

Máte-li zájem o přípravu semináře na míru, napište.

10 DNÍ SEBEPOZNÁNÍM TVOŘÍM SVOU BUDOUCNOST - EBOOK ZDARMA

Ebook, díky kterému si uvědomíte, že máte své sny, úžasné dary, schopnosti a můžete díky změně některých postojů změnit svou budoucnost. Pochopíte, že máte vše ve svých rukou!