KAŽDÁ CESTA 

          ZAČÍNÁ

PRVNÍM KROKEM

Našim posláním je pomáhat jednotlivcům i firmám pracovat a podnikat smysluplně, svobodně a vést naplněný život.


KONZULTACE

Mám ráda lidi. Baví mě spoluobjevovat jejich vnitřní potenciál, ukazovat na vlastní příkladu možnosti, které mají. Více informací ke konzultacím zde.

SEMINÁŘE

Mým posláním je harmonizovat pracovní i podnikatelské prostředí. Baví mě hledat rovnováhu mezi zájmem člověka i firmy a dát tak naší práci vyšší smysl. Možnosti seminářů zde.

  • Upřímnost
  • Mysl
  • Emoce
  • Naslouchání
  • Integrita
  • Výsledky
  • Empatie
  • Smysluplnost
  • Time

CO O NÁS ŘÍKAJÍ

Milá Dáši, seznámením se s Tebou vstoupilo do mého života cosi nového, čeho se zatím trochu bojím, ale už vím, že mi to zásadně změní život v tom dobrém slova smyslu. Slovo "vděčnost" používám velmi zřídka, ale teď jsem Ti za to vděčná.
Olina
Seminář Ženský timemanagement Příjemné prostředí, super ženy a atmosféra. Pro život velmi důležitý seminář, kde si žena více uvědomí sama sebe a může se sebou lépe pracovat. Jsem vděčná, že jsem zde mohla být. Děkuji
Marcela
Dášo, děkuji Ti za velmi přínosné informace. Mám pocit, že jsem se konečně pochopila. Teď už vím, že v jistých fázích na sebe nemusím být tolik přísná. 🙂
Zuzka
Ahoj Dáši. Je krásné, že existuje možnost dosahování lepších výsledků jak v osobním životě, tak i v pracovním prostředí založená na osobním rozvoji a růstu podložená důvěrou. Děkuji Ti, že jsem měl možnost toto zažít v praxi. Jako jeden ze tvých podřízených jsem se od Tebe učil a získané dovednosti v řízení svého týmu se sám snažil aplikovat. Ze zkušeností, které jsi mi na této úrovni předala čerpám stále. Dáši, přeji Ti krásné dny! S úctou Karel
Karel
Je perfektní si uvědomit svou cykličnost v denním životě a využívat ji. Teď si uvědomuji, proč jsem třeba v práci reagovala či postupovala v totožných situacích různě, až mě to překvapilo (například přijímací pohovory, propouštění zaměstnanců, hodnocení podřízených atd.). Děkuji
Jana

Ing. Dagmar Kožinová

dasa@umenivest.cz, + 420 773 092 980

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Bc. Petr Motyčka

petr@umenivest.cz, + 420 778 749 567

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.