KDO JSEM


V současné době jsem poradkyní a lektorkou v oblasti obchodu, vedení týmu a marketingu. Tato profese navázala na více než 20 let praxe. Ve svých 23 letech jsem vedla svůj první tým a od té doby ještě další dva. Během té doby jsem poznala velké množství lidí a pochopila některé zákonitosti ze světa obchodu, vedení týmu a marketingu. Byla jsem zaměstnancem, ale i OSVČ. Stejně tak jsem vedla zaměstnance, ale i podnikatele. Absolvovala jsem mnoho různých seminářů, vzdělávacích programů i osobnostních. Vedla stovky obchodních jednání, velké množství porad, připravovala zajímavé marketingové akce. Učila jsem se ze svých vlastních chyb, ale i omylů druhých. Dnes vedu semináře a jsem poradkyní, mentorkou a koučkou. Obchodníky učím správně vést obchodní rozhovor a dělat vědomý obchod. Manažery pak vést a motivovat obchodní týmy. Rovněž poskytuji poradenství v oblasti e-mail marketingu. Pracuji s muži i ženami. Pro ženy mám navíc speciální koučink v oblasti nalezení vlastního potenciálu. Motivuji lidi vést spokojený pracovní život, který je v souladu s jejich přirozeností a také rodinou.

Bylo mě 23 let, když jsem se zcela přirozeně stala manažerkou. Do CK jsem nastoupila jako prodejkyně zájezdů. Ve velmi krátké době asi 5 měsíců jsem se stala zástupkyní ředitelky. Po pár dalších měsících ředitelkou. Vedla jsem kolektiv asi 20 žen. V letní sezóně k tomu přibili řidiči autobusů a také průvodci, delegáti a kuchaři. Celkem téměř 50 lidí.

Neměla jsem žádné zkušenosti a najednou jsem měla vést lidi mnohdy ve věku mých rodičů. Vše šlo vcelku přirozeně a já se učila. Dostávala jsem první lekce z vedení lidí. Lekce, které byly někdy velmi bolestivé. Neměla jsem systém, nevěděla jsem nic o motivaci lidí. Vše jsem dělala spíš intuitivně, tak jak jsem to cítila. Někdy jsem důvěřovala víc, než bylo dobré. A pak jsem za svou důvěru platila.

V cestovní kanceláři jsem si vyzkoušela co je to řídit tak trochu v chaosu, intuitivně. Někdy některé věci vycházeli a jindy zase ne. Přesto se podařilo vytvořit skvělou partu. Po několika letech jsem si uvědomila, že se potřebuji učit a jít dál. A dostala jsem příležitost.

 

Stala jsem se oblastní ředitelkou v pojišťovně. Poznávala jsem, jak fungují lidé v pozici OSVČ odlišně proti zaměstnancům. Vedla jsem pohovory, motivovala lidi k práci. Zúčastnila jsem se několika manažerských školeních. Učila jsem se prezentovat, motivovat, dávat zpětnou vazbu.  Dostudovala jsem vysokou školu ekonomickou a získala titul Ing.

Po pěti letech jsem odešla na mateřskou. Mým velkým učitelem se stala má dcerka. Naučila mě být tady a teď, žít víc v přítomnosti. Začala mě zpomalovat, občas se zastavit a plně vnímat. A to jsou všechno dovednosti, které manažer prostě a jednoduše potřebuje. Při tom všem jsem v některých firmách školila prodejní a manažerské dovednosti.

Před koncem mateřské jsem dostala zajímavou příležitost poradenství v jedné české firmě. Pár měsíců na to jsem se stala obchodní ředitelkou jednoho z nejvýznamnějších českých výrobců stavebních materiálů.

Pochopila jsem, že nejdůležitější je dobře znát svůj tým. Vidět silné stránky jednotlivých lidí, znát jejich motivaci, zázemí a na tom všem postavit spolupráci. Svým lidem  jsem důvěřovala, ale zároveň jsem dokázala naši spolupráci včas ukončit, bylo-li to třeba.

V roce 2014 jsem začala studovat psychologii. Mezi mé nejoblíbenější předměty patří klinická a poradenská psychologie. Účastním se rovněž psychoterapeutických seminářů, abych si rozšířila své znalosti.

Dnes jsem přesvědčená, že obchodní jednání, ale i lidi je možné vést v souladu se zájmy všech zúčastněných. Učím lidi vnímat obchod jako příležitost k růstu. Obchod i marketing se dá skutečně dělat s ohledem na potřeby zákazníků. Vedení obchodních týmů je pak cestou k objevení vnitřního potenciálu lidí, motivaci a spolupráci. Cestu k mimořádným výsledkům vidím v důvěře, nikoli v kontrole.

Své zkušenosti předávám na individuálních seminářích a konzultacích. S přihlédnutím na mou praxi v cestovním ruchu je pochopitelné, že někdy doporučuji změnit prostředí. Cesta k poznání sebe, svého týmu je odlišná než v zasedací místnosti.

Dovolte si prožít svůj osobní i pracovní život v souladu se sebou, svou přirozeností, svými dary. Dělejte v životě co vás baví a dává smysl.

“Jak trávíme své dny, znamená samozřejmě, jak trávíme své životy.”
Annie Dillardová


CO O MNĚ ŘÍKAJÍ

Milá Dáši, seznámením se s Tebou vstoupilo do mého života cosi nového, čeho se zatím trochu bojím, ale už vím, že mi to zásadně změní život v tom dobrém slova smyslu. Slovo "vděčnost" používám velmi zřídka, ale teď jsem Ti za to vděčná.
Olina
Seminář Ženský timemanagement Příjemné prostředí, super ženy a atmosféra. Pro život velmi důležitý seminář, kde si žena více uvědomí sama sebe a může se sebou lépe pracovat. Jsem vděčná, že jsem zde mohla být. Děkuji
Marcela
Dášo, děkuji Ti za velmi přínosné informace. Mám pocit, že jsem se konečně pochopila. Teď už vím, že v jistých fázích na sebe nemusím být tolik přísná. 🙂
Zuzka
Je perfektní si uvědomit svou cykličnost v denním životě a využívat ji. Teď si uvědomuji, proč jsem třeba v práci reagovala či postupovala v totožných situacích různě, až mě to překvapilo (například přijímací pohovory, propouštění zaměstnanců, hodnocení podřízených atd.). Děkuji
Jana