Umění motivace

Motivace je téma, které mě zajímá již mnoho let. Téměř 20 let jsem pracovala na manažerských pozicích a motivovat druhé bylo mým denním úkolem.

Na počátku jsem neměla žádné zkušenosti a myslela jsem si, že dostatečnou motivací je mzda. Dnes vím, že motivovat lidi pomocí mzdy je velmi krátkozraké. Samozřejmě každý z nás rád uslyší na jistou formu odměny, za kterou si může pořídit mnoho zajímavých věcí, ale dnes víc a víc se objevují další důležité motivační složky.

Motivace je zajímavý a velmi obsáhlý pojem a je poměrně složité ho jednou větou definovat. Motivace je odvozeno z latinského movere, což znamená se hýbat. Motivace je “vnitřní proces, který vyjadřuje touhu a vůli (ochotu) člověka vyvinout určité úsilí k dosažení subjektivně významného cíle nebo výsledku.” (Tureckiová, 2004, s. 55)

Je dobré rozlišit pojmy motiv a stimul. Stimulus pochází z latiny a znamená původně pobídnutí nebo bodec. Ten se používal k pohánění zvířat.

Osla můžeme přinutit do pohybu bičem nebo mu můžeme dát před čumák mrkev a tím ho motivovat ke kroku. Mrkev je účinná čím je víc osel hladový. Tyto dva stimuly dodávají oslovi potřebnou vzpruhu k aktivitě. Stejně tak si dokážeme přestavit systém benefitů v různých firmách. Máme pozitivní benefity ve formě odměn, ale také negativní (sankce). Máme stimuly hmotné a hmatatelné nebo nehmotné (slovo, podpora, povzbuzení).

V každém okamžiku je motivace kombinací našeho vnitřního založení, ale rovněž vnějších podmínek a okamžitého vnitřního naladění. Základním zdrojem motivace jsou naše potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a hodnotové orientace a ideály.

Dobré podmínky pro výkon práce, účinné odměňování, pravidla a stanovené struktury jsou základními podmínkami pro výkon práce. Ale dlouhodobě nemotivují.

Majitelé často zapomínají na velmi důležitou část motivace a tou je osoba manažera, dobrý pracovní kolektiv, spokojenost, štěstí, smyluplnost v práci, zážitky flow, které při práci prožíváme, ale také life-work balance.

Je dobré pochopit, že mezi prací a pocity štěstí existuje velmi úzký vztah.

Stovky studií se věnovali tomuto tématu a došli k závěru, že “spokojenost s prací má velice silný a trvalý vztah ke spokojenosti s životem.” Což můžeme také přeložit tak, že spokojenost s prací je pro většinu lidí faktorem, který ovlivňuje celkovou spokojenost se životem.

Mluvíme-li o motivaci k práci jistě zde hraje roli i spokojenost, naplnění v práci a štěstí. Dnes víc a víc lidí přemýšlí nad tím, jak nalézt naplnění v práci.

“Žít i v práci takovým životem, jaký si člověk – hluboce ve svém nitru – opravdu přeje.” C. Cantor, A. Sanderson (1999)

Se spokojeností a štěstím velmi úzce souvisí FLOW – totální zaujetí danou činností.

Pojem, který již není úplně novým. Popsal ho Mike Csikszentmihalyi. V dnešní době se víc a víc hovoří v souvislosti s prací o tomto stavu. Jde o stav, kdy se člověk zcela ponoří do práce, oddá se činnosti, kterou dělá a nedělá to pro peníze, ani slávu, ale spíš ze svého vnitřního osobního zanícení, které má blízko k tomu co vyjadřujeme slovem “láska”.

Jde o stav, ve kterém skladatelé skládají hudbu, spisovatelé píšou knihy, ale také lékaři operují. Mnoho lidí tyto stavy zažívá ve své práci, případně ve svém volném čase při modelování, zahradničení a jiných činnostech.

Tyto stavy u nás zvyšují spokojenost s prací a tím i celkovou spokojenost s vlastním životem.

Tyto specifické okamžiky Abraham Maslow nazval jako vrcholné zážitky. Jejichž opakem jsou například práce v koncentračních táborech pod dohledem gestapa. Záměrně sem píšu tento protiklad, aby bylo zřejmé, jak odlišná motivace k práci na obou místech může být.

Mluvíme-li o spokojenosti a štěstí v souvislosti s prací je důležité zmínit smysluplnost. Smysluplnost hraje důležitou roli i při motivaci pro práci.

Každý si dokáže představit práci, ve které nevidí žádný smysl, není nám v ní dobře. Od takové práce se snažíme vzdálit. Často může docházet i k nepochopení toho, co je smysluplné. To, co se jeví manažerům smysluplné, nemusí být takto hodnoceno od podřízených.

Nebo naopak práci, která má pro nás opravdový smysl, ale zase naopak se může jevit v dané situaci ostatním lidem jako práce bez smyslu. Až časem se ukáže, že šlo o práci s mimořádnou hodnotou. Ať už kulturní nebo třeba vědeckou.

Smysluplnost se nevztahuje jen k práci, ale rovněž k lidem, se kterými děláme. Často díky dobré partě, zůstáváme ve firmě, kde nejsme finančně spokojení. Nebo také naopak. Kvůli lidem odcházíme z firmy, kde máme mimořádně dobrý plat.

Je toho opravdu mnoho, co může ovlivnit náš zájem o práci a vést nás k lepším pracovním výsledkům. Je dobré se čas od času zastavit a popřemýšlet nad sebou, svými motivy, ale rovněž i motivy svých kolegů. Zamyslet se nad svými vrcholnými okamžiky a rovněž smysluplností své práce.

A nejen to… pochopit, že i ti ostatní touží dělat něco smysluplného a myslet na to, že spokojenost a štěstí v práci ovlivňuje jejich životy, ale rovněž spokojenost jejich rodin.

Dáša

V prosinci vychází má nová kniha Deník probuzené ženy. Více informací zde.

Dáša
Miluji vést lidi a objevovat jejich vnitřní potenciál. Mým posláním je harmonizovat pracovní i podnikatelské prostředí. Nalézat rovnováhu mezi zájmem člověka i firmy a dát tak naší práci vyšší smysl. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.